Frequently Asked Question

Hoe ziet een domeinnaam eruit?
Last Updated about a month ago

Een domeinnaam kan bestaan uit letters, cijfers en koppeltekens. Een voorbeeld van een domeinnaam is bijvoorbeeld www.computim.nl.

Een domein bestaat uit 3 delen,

  • eventuele subdomeinnamen zoals “www“
  • de naam van het domein zoals “computim“
  • en de extensie van het domein zoals “nl“
De delen worden gescheiden door punten.

Loading ...